Balpress

Smidig återvinning som förbättrar din miljöprofil

Balpress

Hos oss hittar du den balpress du behöver

Vilken balpress ska du välja till din verksamhet? Det beror förstås på vilka behov du har, hur stor din verksamhet är och vilka typer av produkter som ska hanteras. Här får du en snabb genomgång om vilka balpressar vi tillhandahåller:

Balpressar finns i vertikala och horisontella varianter, och det går att hitta modeller för alla olika behov. De minsta modellerna ger balar på cirka 25 kg, de större ger balar ändå upp till 1 000 kg.

Att pressa samman exempelvis plastförpackningar och kartonger spar mycket utrymme och gör att det återvunna materialet blir enklare att hantera, både för personal och för företaget som ska hämta och transportera materialet vidare. Material som är balat och komprimerat gör dessutom att behovet av transporter minskar. Du sparar på bränsle och skonar miljön från onödiga utsläpp.

Vertikal balpress

En vertikal balpress kan vara både front- eller toppmatad. Den frontmatade varianten är en singel-balpress där mängden material och storleken på materialet avgör vilken modell som passar bäst.

Behöver du bala två eller fler fraktioner? Då kan det passa bra med en flerkammar-balpress. Den är också toppmatad och man kan skjuta pressenheten mellan de olika presskamrarna.

Horisontal balpress

Horisontella balpressar är effektiva och ger stora fördelar vid stordrift, som exempelvis industriernas hantering av restmaterial. Den lämpar sig utmärkt för plast, papper och wellpapp och passar vid kontinuerlig drift och vid stora mängder. Materialet som ska återvinnas fylls på i matartratten, varpå det pressas ihop till en bal i den horisontella kammaren.  Är balarna tillräckligt stora kan de forslas direkt till ett pappersbruk, något som kan ge en kostnadsbesparing eftersom man inte behöver några mellanhänder. Horisontella balpressar finns i flera modeller, med både hel- eller halvautomatisk balning.

Kanalbalpress

En kanalbalpress passar bra när man har en stor mängd material och ett stort flöde. Denna balpress finns både i helautomatiskt och halvautomatiskt utförande. Den passar utmärkt i lokaler där det är trångt eller lågt i tak, exempelvis ett köpcentrum. Dessa balpressar är dock vanligast vid omlastningsstationer där det passerar stora mängder återvinningsmaterial dag ut och dag in.

Kanalbalpressar finns i många olika storlekar och prestanda. En mindre variant har en kapacitet på något ton i timmen. De största kanalbalpressarna har en kapacitet på hela 70-80 ton i timmen och kan producera balar på upp till 1 ton.

Vår personal kan hjälpa dig att hitta den balpressmodell som passar just dina behov.

ÖVRIGA PRODUKTER

Förutom balpressar så erbjuder vi även ett flertal andra produkter inom återvinning.

 

Komprimator

En komprimator hjälper till att på ett så effektivt sätt som möjligt transportera ditt återvunna material eller avfall på ett kostnadseffektivt sätt. Komprimatorer finns som både mobila och stationära enheter för alla slags produkter och avfall, exempelvis wellpapp, brännbart och blött avfall.

Träkross

Detta är en metallrulle som är 1,5 ton tung som krossar och pressar samman skrymmande material i trä, som pallar, ris och möbler. Utmärkt även för t.ex. wellkartonger, bobiner, fat i metall eller plast osv.

Matavfallskvarn

En avfallskvarn avsedd för restauranger och storkök eliminerar släpande av tunga restprodukter till miljörummet. Avfallskvarnen kan både bilda kompost med hjälp av en vätskeseparerande centrifug eller spolas ner som sörja som sedan transporteras till en biogasanläggning för framställning av fordonsgas.

Kärltvätt

Rena avfallskärl snabbt och lätt. Med vår kärltvätt tvättas dina kärl med ett effektivt högtryckssystem i ett slutet utrymme. Effektivt, miljöriktigt och underlättar för dina anställda som slipper tvätta kärlen för hand.

ECO vågsystem

Detta vågsystem ger möjlighet att väga avfallet/återvinningsmaterialet och på det sättet på ett rättvist sätt kunna fördela kostnaderna över olika användare, exempelvis mellan ett singelhushåll och en trebarnsfamilj. Dessutom är den ett bra sätt att få till en ren och luktfri hantering av hushållssopor.

Fatpress

Vår fatpress pressar samman metallfat till en tunn, rund platta och spar därmed mycket plats och därmed transportkostnader när stålfat skall skickas till återvinning. Pressen har givetvis ett kärl för uppsamling av vätskerester.

Wellpack

Återanvänd wellpapp som packmaterial. Wellpack skär kartonger och annat av wellpapp till ett lätthanterligt bulkmaterial som skyddar väl när du vill transportera varor som behöver skyddas lite extra. Ett perfekt sätt att själv återanvända material som annars skulle bli en restprodukt.

Lagerhantering

Inom lagerhantering har vi ett flertal kvalitativa produkter. Som Palomat och andra logistikprodukter som ger en enklare hantering och mindre påfrestningar på kroppen. Dessutom minskar kostnader.

Andra logistikprodukter

Kärlvändare/Kärltömmare kan fås integrerad med komprimatorn eller i mobilt format med eller utan hjul. Även rostfritt utförande.

Kärltvättar finns i fast, flexibelt och rostfritt format och går att användas till de flesta kärl som i dag finns på marknaden.

Transportband, luktreducering och SMS-uppringning för smidigare hantering av tömningar är andra tjänster som vi erbjuder våra kunder.

Förbrukningsmaterial som balband, och annat förbrukningsmaterial t.ex. säckar och säckhållare.

En balpress får återvinningen att flyta smidigare och förbättrar företagets miljöprofil!