Balpress

Smidig återvinning som förbättrar din miljöprofil

Våra övriga produkter

Stort produktutbud som hjälper till att hålla rent och sänka kostnader

Förutom balpressar så erbjuder vi även ett flertal andra produkter inom återvinning.

 

Komprimator

En komprimator hjälper till att på ett så effektivt sätt som möjligt transportera ditt återvunna material eller avfall på ett kostnadseffektivt sätt. Komprimatorer finns som både mobila och stationära enheter för alla slags produkter och avfall, exempelvis wellpapp, brännbart och blött avfall.

Träkross

SveLog Träkross 2000 är en metallrulle som är 1,5 ton tung som krossar och pressar samman skrymmande material i trä, som pallar, ris och möbler. Utmärkt även för t.ex. wellkartonger, bobiner, fat i metall eller plast osv.

Matavfallskvarn

En avfallskvarn avsedd för restauranger och storkök eliminerar släpande av tunga restprodukter till miljörummet. Avfallskvarnen kan både bilda kompost med hjälp av en vätskeseparerande centrifug eller spolas ner som sörja som sedan transporteras till en biogasanläggning för framställning av fordonsgas.

Kärltvätt

Rena avfallskärl snabbt och lätt. Med SveLog Kärltvätt tvättas dina kärl med ett effektivt högtryckssystem i ett slutet utrymme. Effektivt, miljöriktigt och underlättar för dina anställda som slipper tvätta kärlen för hand.

ECO vågsystem

Detta vågsystem ger möjlighet att väga avfallet/återvinningsmaterialet och på det sättet på ett rättvist sätt kunna fördela kostnaderna över olika användare, exempelvis mellan ett singelhushåll och en trebarnsfamilj. Dessutom är den ett bra sätt att få till en ren och luktfri hantering av hushållssopor.

Fatpress

Vår fatpress pressar samman metallfat till en tunn, rund platta och spar därmed mycket plats och därmed transportkostnader när stålfat skall skickas till återvinning. Pressen har givetvis ett kärl för uppsamling av vätskerester.

 

SveLog Sekretess Sekretesskvarn

Denna kvarn för känsliga papper är så effektiv att den är godkänd av både Säpo och polisen. Vatten tillsätts i processen, delvis för att öka sekretessen, reducera volym och damm vid stora pappersmängder. Resultatet blir en kompakt brikett som återvinns som papper eller energi vi förbränning.

Wellpack

Återanvänd wellpapp som packmaterial. Wellpack skär kartonger och annat av wellpapp till ett lätthanterligt bulkmaterial som skyddar väl när du vill transportera varor som behöver skyddas lite extra. Ett perfekt sätt att själv återanvända material som annars skulle bli en restprodukt.

Lagerhantering

Inom lagerhantering har vi ett flertal kvalitativa produkter. Som Palomat och andra logistikprodukter som ger en enklare hantering och mindre påfrestningar på kroppen. Dessutom minskar kostnader.

Andra logistikprodukter

Kärlvändare/Kärltömmare kan fås integrerad med komprimatorn eller i mobilt format med eller utan hjul. Även rostfritt utförande.

Kärltvättar finns i fast, flexibelt och rostfritt format och går att användas till de flesta kärl som i dag finns på marknaden.

Transportband, luktreducering och SMS-uppringning för smidigare hantering av tömningar är andra tjänster som vi erbjuder våra kunder.

Förbrukningsmaterial som balband, och annat förbrukningsmaterial t.ex. säckar och säckhållare.

En balpress får återvinningen att flyta smidigare och förbättrar företagets miljöprofil!